< Keer om

..........   ..........................................................................

Ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

U wilt een werknemer ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.
U kunt toestemming voor opzegging van het contract indienen bij UWV of het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigen.

Om toestemming voor opzegging van UWV te krijgen

moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Voldoet u aan deze voorwaarden?

Dan kunt u een verzoek om toestemming voor opzegging indienen bij UWV.

 

 

Nadat u de ontslagaanvraag heeft ingediend, neemt UWV deze in behandeling.

Lees hier wat u kunt verwachten na de ontslagaanvraag.

 • Is er een redelijke grond voor ontslag en heeft u rekening gehouden met de opzegverboden?

 • Is de werknemer langer dan 2 jaar ziek?

  • Er geldt een opzegverbod tijdens de eerste 2 jaar ziekte van de werknemer.
 • Heeft u voldaan aan uw (re-integratie) verplichtingen vanuit de Wet Verbetering

  Poortwachter?

  • Lees hier meer over re-integratie en de taken en plichten, re-integratie 1e en 2e spoor.
 • Is er geen sprake van verwacht herstel binnen 26 weken?

  • De werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen, ook niet in aangepaste vorm.
 • Is het niet mogelijk om de werknemer aangepast werk te laten doen of te herplaatsen?

  • U kunt een werknemer alleen ontslaan als herplaatsing van de werknemer op een andere passende functie niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing. Bekijk ook de mogelijkheden om de werknemer te re-integreren bij een andere werkgever (2e spoor).
 • Heeft u een (re-integratie) dossier opgebouwd tijdens de ziekteperiode?

Waar moet u rekening mee houden?