< Keer om

..........   ..........................................................................

Als u schriftelijk toestemming heeft gekregen van UWV, dan moet u het contract van de werknemer binnen vier weken schriftelijk opzeggen. Waar moet u rekening mee houden?

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ontvangen!

 • Uw werknemer kan in verweer gaan binnen twee weken nadat hij een kopie van de ontslagaanvraag krijgt van UWV.

  • De werknemer vult hiervoor het reactieformulier in dat hij tegelijkertijd met de kopie van de ontslagaanvraag ontvangt. U ontvangt hier een kopie van en vervolgens beoordeelt UWV of het nodig is dat u weer reageert op het verweer van uw werknemer. Waarna uw werknemer weer de gelegenheid krijgt om zijn reactie te geven.
 • Houd rekening met de juiste opzegtermijn.

  • De proceduretijd van UWV mag u in mindering brengen op de opzegtermijn. Wel moet altijd minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.
 • Houd rekening met een eventueel opzegverbod.

  • Er zijn situaties waarin uw werknemer tegen ontslag is beschermd, ook al heeft u van UWV een ontslagvergunning gekregen. U mag hem dan niet ontslaan.

   

 • Is een werknemer 2 jaar of langer in dienst geweest met een vast of tijdelijk contract? Houd dan rekening met de transitievergoeding.

  • Kosten die u maakt op grond van wettelijke verplichtingen, zoals re-integratie in het 2e spoor, kunnen niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Geen toestemming van het UWV?

Als UWV u geen ontslagvergunning geeft en u bent het er niet mee eens, dan kunt u in sommige vallen binnen 2 maanden
een nieuwe ontslagaanvraag indienen bij de kantonrechter. Download ook de factsheet Vervolgstappen kantonrechter, hoger beroep en cassatie.