< Keer om

..........   ..........................................................................

U wilt een werknemer ontslaan om bedrijfseconomische redenen

(inclusief bedrijfsorganisatorische redenen)

U kunt een verzoek om toestemming voor opzegging van het contract indienen bij UWV of het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigen.

Om toestemming voor opzegging van UWV te krijgen

moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Is er een redelijke grond voor ontslag en heeft u rekening gehouden met de opzegverboden?

 • Heeft u rekening gehouden met het afspiegelingsbeginsel?

  • Bepaal welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt als meerdere arbeidsplaatsen komen te vervallen binnen een categorie uitwisselbare functies en kijk hierbij naar 5 leeftijdsgroepen (15-25 jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar, 45-55 jaar, vanaf 55 jaar.) Binnen de leeftijdsgroep geldt: last in, first out.
  • Wilt u een werknemer met een vast contract ontslaan? Dan moet u eerst afscheid nemen van 1. externe medewerkers zoals uitzendkrachten en zzp'ers (exclusief payrollwerknemers); 2. AOW-gerechtigde (payroll)medewerkers. 3. (payroll)werknemers met een arbeidsovereenkomst voor minder dan 15 uur per week waarbij de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet (eenduidig) zijn vastgelegd; 4. (payroll)werknemers met een tijdelijk contract dat maximaal 26 weken zal voortduren. Uitzondering: tijdelijke werknemers (seizoenswerkers) of uitzendkrachten die werkzaamheden van tijdelijke aard verrichten voor maximaal 26 weken mogen hun werkzaamheden voltooien.

   

  Let op: payrollwerknemers met een vast contract hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever.

 • Is er geen mogelijkheid om de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie?

  • U kunt een werknemer alleen ontslaan als herplaatsing van de werknemer op een andere passende functie niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing. Bekijk ook de mogelijkheden voor herplaatsing bij een andere werkgever.

Voldoet u aan deze voorwaarden?

Dan
kunt u een verzoek om toestemming voor opzegging indienen bij UWV.

 

 

 

Tip: zorg dat u de ontslagaanvraag compleet is en de drie formulieren volledig zijn ingevuld.

 

Had u in de tweede helft van het voorgaande kalenderjaar waarin de ontslagprocedure is gestart minder dan 25 werknemers in dienst (inclusief payrollwerknemers) en moet u werknemers ontslaan wegens een aantoonbare financiële slechte situatie? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding.

 

Nadat u de ontslagaanvraag heeft ingediend, neemt UWV (of de cao-commissie) deze in behandeling. Lees hier wat u kunt verwachten na de ontslagaanvraag.

Waar moet u rekening mee houden?