..........   ..........................................................................

Als u schriftelijk toestemming heeft gekregen van UWV, dan moet u binnen vier weken het contract van de werknemer schriftelijk opzeggen. Waar moet u rekening mee houden?

 • Uw werknemer kan in verweer gaan binnen twee weken nadat hij een kopie van de ontslagaanvraag van UWV ontvangt

  • De werknemer vult hiervoor het reactieformulier in dat hij tegelijkertijd met de kopie van de ontslagaanvraag ontvangt. U ontvangt hier een kopie van en vervolgens beoordeelt UWV of het nodig is dat u weer reageert op het verweer van uw werknemer. Waarna uw werknemer weer de gelegenheid krijgt om zijn reactie te geven.
 • UWV kan besluiten de zaak voor te leggen aan de ontslagadviescommissie

  (cao-commissie).

  • Deze ontslagadviescommissie vervangt dan het oordeel van UWV.
 • Houd rekening met de juiste opzegtermijn.

  • De proceduretijd van UWV (of cao-commissie) mag u in mindering brengen op de opzegtermijn. Wel moet altijd minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

   

 • Houd rekening met een eventueel opzegverbod.

  • Er zijn situaties waarin uw werknemer tegen ontslag is beschermd, ook al heeft u van UWV een ontslagvergunning gekregen. U mag hem dan niet ontslaan.
 • Is een werknemer 2 jaar of langer in dienst geweest met een vast of tijdelijk contract? Houd dan rekening met de transitievergoeding.

  • Kleine werkgever en ontslag wegens slechte financiële situatie? Voor de berekening van de transitievergoeding mag u de maanden voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten.
  • Transitie- en inzetbaarheidskosten mogen onder bepaalde voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
 • Komt het werk dat u werknemer deed opnieuw beschikbaar in het eerste half jaar na het verlenen van de ontslagvergunning? Houd dan rekening met de wederindiensttredingsvoorwaarde.

  • Wanneer u de werknemer het werk niet met voorrang aanbiedt, dan vervalt de ontslagvergunning.

Geen toestemming van UWV?

Als UWV u geen toestemming verleent om de werknemer te ontslaan en u bent het er niet mee eens, dan kunt u in sommige gevallen binnen 2 maanden

een nieuwe ontslagaanvraag indienen bij de kantonrechter. Download ook de factsheet Vervolgstappen kantonrechter, hoger beroep en cassatie.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ontvangen!