< Keer om

..........   ..........................................................................

De kantonrechter behandelt het verzoekschrift binnen 4 weken na de week waarin het verzoek is ingediend. Waar moet u rekening mee houden?

 • De werknemer krijgt de gelegenheid om schriftelijk verweer te voeren.

  • De rechtbank zal het verzoekschrift binnen enkele dagen doorsturen aan de werknemer met het verzoek om door middel van een verweerschrift te reageren. In het algemeen krijgt de werknemer hier enkele weken de tijd voor.
 • De kantonrechter beoordeelt het ontslag aan de hand van een aantal strikte criteria.

  • Er moet voldaan zijn aan de voorwaarden voor een redelijke grond voor ontslag, herplaatsing is niet mogelijk en er mag geen opzegverbod gelden.
 • Er is een mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek.

  • De kantonrechter stelt hiervoor het tijdstip vast. Binnen enkele weken volgt de uitspraak.
 • De kantonrechter houdt rekening met de juiste opzegtermijn.

  • De tijd die de ontbindingsprocedure heeft geduurd, brengt de kantonrechter in mindering.  Wel blijft altijd minstens 1 maand over.
 • Is een werknemer 2 jaar of langer in dienst geweest met een vast of tijdelijk contract? Houd dan rekening met de transitievergoeding.

  • Kosten die worden gemaakt om het functioneren van de werknemer binnen de organisatie te verbeteren kunnen niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Niet eens met het besluit?

U kunt zelf in hoger beroep gaan als u het niet eens bent met het besluit van de kantonrechter.

 

Download ook de factsheet Vervolgstappen kantonrechter, hoger beroep en cassatie.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ontvangen!