..........   ..........................................................................

Over welke ontslagsituatie wilt u graag meer weten?

Er zijn meerdere ontslagsituaties mogelijk. Staat uw ontslagsituatie er niet bij?

Of gaat het om een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl