..........   ..........................................................................

Tips van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw

1. 2. 3. 4.

Probeer er eerst met uw werknemer uit te komen voordat u overgaat tot ontslag.

 

 

Voor werkgevers in de glastuinbouw: wanneer u uw personeelsbestand moet inkrimpen dan kan het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw u van dienst zijn. Daarnaast biedt Kas groeit een overzicht van opleidingen in de glastuinbouw en kunnen zij advies en ondersteuning geven bij bedrijfsvraagstukken, waarbij scholing en ontwikkeling van personeel een oplossing is.

Bekijk ook eens de subsidie voor cursussen en opleidingen vanuit Colland Arbeidsmarkt.

 

 

De tool verstrekt algemene informatie over het nieuwe ontslagrecht en geeft geen bindend advies. Voor ondersteuning bij een ontslagprocedure adviseren wij u om een juridisch adviseur in te schakelen via bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekering.

 

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88