< Keer om

..........   ..........................................................................

Ontslag vanwege een

verstoorde arbeidsrelatie

U wilt een werknemer ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie

omdat de verhoudingen zo slecht zijn, dat het voor u niet redelijk is om het arbeidscontract te laten voortduren. U kunt een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter of het dienstverband

met wederzijds goedvinden beëindigen.

 

Het is belangrijk dat u de reden voor het ontslag goed onderbouwd in het verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 • Is er een redelijke grond voor ontslag en heeft u rekening gehouden met de opzegverboden?

 • Zijn de verhoudingen zo slecht dat het voor u niet redelijk is om het arbeidscontract te laten voortduren?

  • Het is daarbij niet van belang wat de oorzaak van de verstoorde arbeidsverhouding is, en ook niet aan wie die is te wijten.
 • Is er nog een mogelijkheid om de arbeidsrelatie te herstellen?

 • Is er geen mogelijkheid om de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie?

  • U kunt een werknemer alleen ontslaan als herplaatsing van de werknemer op een andere passende functie niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing. Bekijk ook de mogelijkheden bij een andere werkgever.
 • Heeft u een dossier zodat u de verstoorde relatie en de oorzaak aannemelijk kunt maken?

  • U moet aantonen dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en dat u er alles aan heeft gedaan om de relatie te herstellen. Denk hierbij aan gespreksverslagen en overige stukken waaruit duidelijk blijkt dat de arbeidsrelatie verstoord is en dat er geen kans meer bestaat op herstel.

Voldoet u aan deze voorwaarden?

Dan kunt u een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter.

Waar moet u rekening mee houden?

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ontvangen!