< Keer om

..........   ..........................................................................

Ontslag met wederzijds goedvinden

Als u en uw werknemer het eens zijn over ontslag, kunt u zelf een beëindigingsovereenkomst opstellen om het dienstverband te beëindigen.

Het ontslag loopt niet via UWV of de kantonrechter.

Wanneer is er sprake van wederzijds goedvinden?

 • Uw werknemer en u zijn het met elkaar eens over het ontslag.

  • U kunt dan afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen.
 • Is er geen dringende reden voor ontslag?

 • U bent het samen eens over de financiële afhandeling van het ontslag.

  • Bij ontslag met wederzijds goedvinden is een transitievergoeding niet verplicht. Over een eventuele vergoeding kan worden onderhandeld.
 • U heeft het ontslag met wederzijds goedvinden schriftelijk vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst en deze is door u en uw werknemer ondertekend.

  • Lees hier wat er in ieder geval in de beëindigingsovereenkomst moet worden opgenomen.
 • Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen na de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst.

  • U dient in de overeenkomst de werknemer erop te wijzen dat hij een bedenktermijn van 14 dagen heeft. Doet u dit niet, dan is de bedenktermijn 21 dagen.
 • Bij wederzijds goedvinden heeft de werknemer de mogelijkheid om een WW-uitkering

  aan te vragen bij UWV.

  • Na het ontslag moet uw werknemer direct op zoek naar nieuw werk. Lukt dit niet, dan kan hij bij UWV een WW-uitkering aanvragen. Uw werknemer moet dit zo snel mogelijk doen.
 • De periode tussen het tekenen van de overeenkomst en de datum waarop het

  dienstverband eindigt, moet minimaal gelijk zijn aan de opzegtermijn.

  • Als de periode korter is dan de geldende opzegtermijn, dan kan de werknemer mogelijk niet direct een WW-uitkering krijgen.

 

LET OP

U kunt een arbeidsovereenkomst ook opzeggen met
instemming van de werknemer. Dit is niet hetzelfde als ontslag met wederzijds goedvinden. Bij wederzijds goedvinden is geen wettelijke transitievergoeding verplicht, bij instemming van de werknemer wel.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de

Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

(T. 088 - 888 66 88)

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ontvangen!